Perl5 リファレンス    getpeername SOCKET
        Returns the packed sockaddr address of other end
        of the SOCKET connection.

          use Socket;
          $hersockaddr  = getpeername(SOCK);
          ($port, $iaddr) = sockaddr_in($hersockaddr);
          $herhostname  = gethostbyaddr($iaddr, AF_INET);
          $herstraddr   = inet_ntoa($iaddr);
Perl5リファレンスに戻る